Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1107/BXD-TCCB về việc đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1107/BXD-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 11/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1107/BXD-TCCB
V/v: Đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có Tờ trình số 556/TTr-ĐHKT-ĐT ngày 28/4/2008 gửi Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký đào tạo liên thông trình độ trung cấp lên đại học đối với ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Kể từ năm 1972, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức đào tạo Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp hệ không chính quy theo hình thức chuyên tu, có đầu vào là những người đã tốt nghiệp trung cấp ngành xây dựng, thời gian đào tạo từ 3 - 4 năm. Từ năm 2005, thực hiện Luật Giáo dục 2005, Nhà trường đã chuyển đổi hệ không chính quy theo hình thức chuyên tu thành hệ tại chức ngắn hạn với thời gian đào tạo 3,5 năm. Tuy nhiên, theo quy định mới, hiện nay không còn hình thức đào tạo tại chức đối với đối tượng này, mà đổi thành hình thức đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học.

Bộ đồng ý để Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tiếp tục tổ chức đào tạo với đầu vào là học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức liên thông. Yêu cầu Trường thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức đào tạo đảm bảo chất lượng và đáp ứng các tiêu chí theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

Bộ thông báo để Trường biết và tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu VP, TCCB, DT.6.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1107/BXD-TCCB về việc đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.213
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110