Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1050/TTg-QHQT về việc điều chỉnh Thỏa ước vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đối với dự án Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1050/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 04/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1050/TTg-QHQT
V/v điều chỉnh Thỏa ước vay AFD đối với dự án Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6919/BTC-TCĐN, ngày 16 tháng 6 năm 2008) về việc điều chỉnh Thỏa ước vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho dự án Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh Thỏa ước vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) nhằm phân bổ lại số tiền vay AFD của dự án "Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề" của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các nội dung chi, trong đó điều chỉnh giảm các nội dung chi khác (bao gồm cả dự phòng) để tăng cho nội dung chi Đào tạo với số tiền tối đa là 1,134 triệu Euro trong khuôn khổ tổng vốn vay AFD là 12,8 triệu Euro đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Giao Bộ Tài chính ký với AFD văn bản điều chỉnh Thỏa ước mở tín dụng cho Dự án để thực hiện các điều chỉnh nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Trần Quốc Toản; Các Vụ: TH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1050/TTg-QHQT về việc điều chỉnh Thỏa ước vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đối với dự án Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.828
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49