Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 3387/TCT-CS dated September 09, 2008, on guiding tax, customs for the P&G Company in Vietnam according to model of global business

Số hiệu: 3387/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3387/TCT-CS
V/v hướng dẫn về thuế, hải quan cho Tập đoàn P&G theo mô hình kinh doanh toàn cầu

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Procter and Gamble Việt Nam
(Tầng 6, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn không số ngày 17/6/2008 của Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam (P&G Việt Nam) đề nghị hướng dẫn về thuế, hải quan cho các công ty thuộc Tập đoàn Procter and Gamble thực hiện theo Mô hình kinh doanh mới sẽ triển khai tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo mô hình kinh doanh mới của Tập đoàn Procter & Gamble (P&G) nêu tại công văn không số của P&G Việt Nam: Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương (P&G Đông Dương) là doanh nghiệp Việt Nam sẽ hoạt động với tư cách là nhà sản xuất chuyên bán các sản phẩm cho Procter& Gamble international Operations Pte Ltd (PGIOPL) một công ty được thành lập tại Singapore. PGIOPL sẽ bán các sản phẩm này cho các đơn vị trực thuộc tập đoàn P&G trong đó có P&G Việt Nam. P&G Việt Nam thực hiện nhập khẩu các sản phẩm của tập đoàn P&G cũng như mua các sản phẩm trong nước của PGIOPL để bán cho thương nhân được quyền phân phối tại Việt Nam. Để thuận lợi cho việc kê khai, nộp thuế tại Việt Nam thì PGIOPL sẽ thực hiện chế độ kế toán tại Việt Nam và đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Tại điểm 3, Mục I, Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC qui định: Đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thực hiện được chế độ hoá đơn, chứng từ phản ánh trên sổ kế toán đầy đủ về doanh thu hàng hoá và dịch vụ bán ra; giá trị hàng hoá và dịch vụ mua vào, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ; thuế GTGT phải nộp thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như hướng dẫn tại điểm 1, Mục I Phần B Thông tư này và nộp thuế TNDN như hướng dẫn tại điểm 2, mục II, Phần B Thông tư này.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, để thực hiện chế độ kế toán tại Việt Nam và đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo đề xuất của PGIOPL thì PGIOPL phải có cơ sở thường trú tại Việt Nam theo qui định tại điểm 4, Điều 1 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 qui định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong trường hợp PGIOPL có cơ sở thường trú tại Việt Nam, đăng ký chế độ kế toán Việt Nam, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì chính sách thuế đối với P&G Đông Dương, P&G Việt Nam và PGIOPL như sau:

1. Về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thủ tục hải quan đối với hàng hoá do P&G Đông Dương xuất bán cho PGIOPL; PGIOPL xuất bán hàng hoá cho P&G Việt Nam:

- Đối với nguyên liệu do P&G Đông Dương nhập khẩu vào Việt Nam thì P&G Đông Dương phải nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT và thực hiện thủ tục hải quan theo quy định hiện hành.

- Do PGIOPL kinh doanh tại Việt Nam qua cơ sở thường trú nên khi P&G Đông Dương bán hàng hoá cho PGIOPL, đây là quan hệ mua bán hàng hoá nội địa (không phải là quan hệ xuất nhập khẩu), P&G Đông Dương phải xuất hoá đơn GTGT cho PGIOPL theo mức thuế suất qui định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn, kể từ ngày 1/1/2009 thực hiện theo Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12.

- Khi PGIOPL xuất bán hàng cho P&G Việt Nam đây là quan hệ mua bán nội địa: PGIOPL thực hiện xuất hoá đơn GTGT đối với hàng hoá xuất bán theo mức thuế suất qui định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn.

2. Nghĩa vụ thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của PGIOPL (thông qua cơ sở thường trú tại Việt Nam):

- Về thuế GTGT: PGIOPL thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC.

- Về thuế TNDN: PGIOPL thực hiện kê khai nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại điểm 2, Mục I, Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được ký kết giữa Việt Nam và Singapore.

Kể từ ngày 1/1/2009, PGIOPL thực hiện nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo qui định của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12, Luật thuế TNDN số 12/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trả lời để P&G Việt Nam biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION

--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No.: 3387/TCT-CS S
On guiding tax, customs for the P&G Company in Vietnam according to model of global business

Hanoi, September 09, 2008

 

Respectfully to:

The Vietnam Procter and Gamble Limited Liability Company
(Floor 6, Diamond Plaza), 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh 1)
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 3387/TCT-CS dated September 09, 2008, on guiding tax, customs for the P&G Company in Vietnam according to model of global business

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.690

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179