Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 499/TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 16/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 499/TCDN
Về việc quản lý hạch toán khoản thuế tndn được miễn giảm tại các dnnn thực hiện chuyển đổi sở hữu

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 499 TC/TCDN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC QUẢN LÝ HẠCH TOÁN KHOẢN THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN GIẢM TẠI CÁC DNNN THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tổng công ty Nhà nước thành lập theo Quyết định 91/TTg

Bộ Tài chính đã có Công văn số 6230 TC/TCDN ngày 10/12/1999 và Công văn số 1297 TC/TCDN ngày 10/4/2000 hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư và sử dụng khoản miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty cổ phần. Theo các văn bản trên thì toàn bộ số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 và Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ đều được dùng để bổ sung tăng nguồn vốn của công ty theo tỷ lệ góp vốn của các cổ đông. Để thống nhất việc quản lý và hạch toán khoản thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm ở các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu; Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Trường hợp số tiền này được chuyển thành cổ phần của Công ty thì phải được chấp thuận của Đại hội cổ đông về điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn và làm thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Số cổ phần tăng thêm từ số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm được chia cho cổ đông theo tỷ lệ vốn góp. Trong đó, giá trị cổ phần tăng tương ứng với phần vốn của Nhà nước góp tại doanh nghiệp được xác định là khoản vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo quy định tại điểm 2, mục I Thông tư số 64/2001/TT-BTC ngày 10/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp khác.

2. Trường hợp công ty cổ phần không điều chỉnh tăng vốn điều lệ thì toàn bộ số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm được hạch toán vào Quỹ đầu tư phát triển, tăng nguồn vốn kinh doanh của Công ty. Công ty không được hạch toán vào Quỹ phúc lợi, khen thưởng để chia cho cán bộ công nhân viên hoặc chia cho các cổ đông dưới dạng cổ tức.

Đề nghị các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Tổng công ty Nhà nước hướng dẫn, chỉ đạo các công ty cổ phần thực hiện theo tinh thần trên.

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 499/TCDN ngày 16/01/2002 về quản lý hạch toán khoản thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm tại các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.201

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!