Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 991/BXD-HĐXD về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên nhóm tư vấn dự án công trình xây dựng Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 991/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 27/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 991/BXD-HĐXD
V/v thành lập Công ty TNHH một thành viên nhóm tư vấn dự án công trình xây dựng Việt Nam.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2430/SKHĐT-ĐT ngày 11/5/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH một thành viên nhóm tư vấn dự án công trình xây dựng Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hoạt động xây dựng là loại hình dịch vụ nghề nghiệp, không phải là loại hình đưa vốn vào Việt Nam để tạo ra tài sản, vì thế chỉ nên khuyến khích các tổ chức, cá nhân có năng lực và kinh nghiệm về hoạt động xây dựng, đặc biệt là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Việt Nam chưa đảm nhận được. Căn cứ hồ sơ cho thấy chủ đầu tư là một cá nhân quốc tịch Anh (ông David Alan Rowland Lockwood) đăng ký thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài để cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật xây dựng, lập dự toán công trình xây dựng; quản lý khối lượng đơn thầu trong khi các tài liệu chứng minh trình độ, kinh nghiệm về hoạt động xây dựng của nhà đầu tư chưa đủ tin cậy, chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định. Do vậy, theo Bộ Xây dựng không nên khuyến khích cho phép thành lập doanh nghiệp này để hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 991/BXD-HĐXD về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên nhóm tư vấn dự án công trình xây dựng Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


912
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236