Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 985/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 985/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 3239/CT-THNTDT ngày 11/06/2009 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà đề nghị hướng dẫn về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư nhưng thực hiện dự án tại địa bàn khác với địa bàn nơi thực hiện dự án, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 15, Điều 16, Chương IV, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ đã quy định cụ thể về thuế suất ưu đãi cũng như các điều kiện về ngành nghề, địa bàn để các cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư áp dụng hưởng các ưu đãi về miễn, giảm thuế TNDN.

Tại Điểm 5, Điều 19, Chương IV, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định: "Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định này là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu...".

Đề nghị Cục thuế tỉnh Khánh Hoà có văn bản xin ý kiến cơ quan chuyên ngành quản lý về tài nguyên, môi trường. Trường hợp thực tế xác định đơn vị đủ điều kiện được hưởng ưu đãi theo các quy định về thuế nhưng có các hoạt động vi phạm pháp luật theo quy định của các văn bản hướng dẫn chuyên ngành (Luật Khoáng sản) thì không đủ cơ sở để được hưởng ưu đãi.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Khánh Hoà được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 985/TCT-CS ngày 29/03/2010 về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.976

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91