Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 976/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 976/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 976/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Kon Tum.

Trả lời công văn số 5103/CT-TTHT ngày 9/12/2011 của Cục thuế Tỉnh Kon Tum về việc ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 14 Điều 4 Chương I Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định:

“14. Người đại diện theo ủy quyền là cá nhân được thành viên, cổ đông là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần ủy quyền bằng văn bản thực hiện các quyền của mình tại công ty theo quy định của Luật này”.

- Tại khoản 2 Điều 116 Chương IV Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định về công ty cổ phần:

“Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty không được đồng thời làm giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty khác”.

- Tại khoản d Điểm 2.2 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“2.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần có cá nhân vừa làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần vừa làm giám đốc công ty TNHH khác thì Công ty cổ phần thành lập mới từ dự án đầu tư không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế TNDN. Trường hợp Công ty đã khắc phục lỗi vi phạm khoản 2 Điều 116 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội và tiếp tục hoạt động (Công ty thay đổi lại người đại diện theo pháp luật) nên phải thay đổi lại giấy phép đăng ký kinh doanh. Do đó Công ty không hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư theo quy định tại khoản d điểm 2.2 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kon Tum được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 976/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.741
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90