Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 942/CP-ĐMDN ngày 15 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập Cty Thuỷ điện Luyện kim Cao Bằng

Số hiệu: 942/CP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 942/CP-ĐMDN
V/v thành lập Cty Thuỷ điện Luyện kim Cao Bằng

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công nghiệp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (tờ trình số 270/TT-UB ngày 25 tháng 4 năm 2003); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3520/BKH-DN ngày 13 tháng 6 năm 2003); Nội vụ (công văn số 1249/BNV-TCBC ngày 05 tháng 6 năm 2003); Công nghiệp (công văn số 2397/CV-PC ngày 04 tháng 6 năm 2003); Lao động- Thương binh và Xã hội (công văn số 1968/LĐTBXH-LĐVL ngày 23 tháng 6 năm 2003) về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thuỷ điện - Luyện Kim Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thành lập mới doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thuỷ điện - Luyện Kim Cao Bằng.

2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quyết định thành lập Công ty này theo quy định hiện hành./.

 

 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 942/CP-ĐMDN ngày 15 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập Cty Thuỷ điện Luyện kim Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094
DMCA.com Protection Status