Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 9325/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 22/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9325/BTC-TCDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 9325/BTC-TCDN NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 151/2005/QĐ-TTG NGÀY 20/6/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 20/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 12/7/2005). Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ ban hành cơ chế và tổ chức tập huấn hướng dẫn việc chuyển giao quyền chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp từ các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian chưa chuyển giao quyền chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, để đảm bảo hoạt động bình thường của các doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ tạm dừng việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước ở các công ty nhà nước độc lập do Bộ, ngành quyết định thành lập được cổ phần hóa toàn bộ doanh nghiệp về Bộ Tài chính, để chuẩn bị chuyển giao cho Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác cho đến khi hoàn thành việc bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Việc chuyển nhượng, mua bán, tăng giảm.... phần vốn của nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp trong thời gian này, đề nghị báo cáo về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết theo đúng quy định tại Nghị định số 199/2004/NĐ-CP.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và các vấn đề khác có liên quan đến quyền chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp để chuyển giao cho Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp tổ chức thực hiện, đảm bảo việc triển khai thành lập Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9325/BTC-TCDN ngày 22/07/2005 của Bộ Tài chính về việc chuyển giao chủ sở hữu phần vốn nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.434

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!