Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9265/BKHĐT-ĐTNN góp ý kiến cho hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Richard Moore Associates do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 9265/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 08/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9265/BKHĐT-ĐTNN
V/v: góp ý kiến cho hồ sơ điều chỉnh GCNĐT của Công ty TNHH Richard Moore Associates

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3654/KH&ĐT-ĐTNN ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đề nghị góp ý kiến cho hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Richard Moore Associates, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề và mục tiêu kinh doanh bổ sung:

- Mục tiêu “dịch vụ tư vấn quản lý marketing (CPC 86503)” không trái với quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO).

- Mục tiêu “dịch vụ lập kế hoạch, biên dịch, biên tập, thiết kế, thuê in, thuê quảng cáo, thuê gia công các tài liệu giới thiệu công ty, danh thiếp, tiêu đề thư, phong bì, tài liệu hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị, tài liệu kỹ thuật, tờ rơi, mẫu biểu, tờ gấp quảng cáo sản phẩm theo đơn đặt hàng của các khách hàng được phép thực hiện” không nằm trong quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO). Về nguyên tắc, Việt Nam không có nghĩa vụ mở cửa thị trường đối với dịch vụ này.

Với các mục tiêu nêu trên, đề nghị căn cứ ý kiến thẩm tra của Bộ Công Thương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tp. Hà Nội;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9265/BKHĐT-ĐTNN góp ý kiến cho hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Richard Moore Associates do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.011

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.122.117