Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 926/GSQL-GQ2 năm 2017 về thủ tục hải quan của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 926/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 09/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 926/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Won Young Vina.
(Đ/c: Lô C6-5 KCN Hòa Xá, Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định)

Trả lời công văn số 032017/CV-WY ngày 24/04/2017 của Công ty TNHH Won Young Vina về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp FDI, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

1. Về hoạt động mua bán hàng hóa trực tiếp của doanh nghiệp FDI

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương quy định phạm vi thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua hán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giy phép kinh doanh, Giy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.”.

Như vậy Công ty TNHH Won Young Vina (DN 100% vốn đầu tư nước ngoài) chỉ được mua bán hàng hóa trực tiếp khi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ có quy định cụ thể. Tuy nhiên, qua đối chiếu giấy chứng nhận đầu tư số 5460641685 ngày 07/03/2017 (gửi kèm) không có nội dung Công ty được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hàng hóa là vải không dệt, vải được tráng keo.... Do đó để được thực hiện mua bán trực tiếp hàng hóa nêu trên đề nghị Công ty liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn và bổ sung hoạt động kinh doanh này trước khi thực hiện.

2. Về thủ tục hải quan khi Công ty bán cho người mua tại nước ngoài hàng hóa do Công ty nhập khẩu trực tiếp hoặc mua trong nước mặt hàng vải không dệt, vải được tráng keo..., người mua nước ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam để thực hiện hợp đồng gia công:

Nếu Công ty đã được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối các hàng hóa đã nêu trên, đủ điều kiện thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ thì đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 926/GSQL-GQ2 năm 2017 về thủ tục hải quan của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


553

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140