Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 893/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt đề án thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 893/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 09/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 893/TTg-ĐMDN
V/v: phê duyệt đề án thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (các tờ trình số 498/TT-CNT-TCCB ngày 05 tháng 03 năm 2008 và số 1108/CNT-VP ngày 26 tháng 5 năm 2008) về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng thuộc tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam như đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tại các tờ trình nói trên. Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam quyết định thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng và hình thành các công ty con theo đúng quy định hiện hành.

2. Các Bộ quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 103/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn VINASHIN và Quyết định số 104/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ; Giao thông vận tải, KH&ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, TH, KTTH;
- Lưu VT, ĐMDN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 893/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt đề án thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.070
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154