Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8876/BTC-TCDN năm 2019 về trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin của điện tử Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8876/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Quyết Tiến
Ngày ban hành: 05/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8876/BTC-TCDN
V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin của điện tử Chính phủ

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.
(Lầu 2, tòa nhà 2-4 Lưu Văn Lang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 6217VPCP-ĐMDN ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny - Thành phố Hồ Chí Minh về việc vốn của doanh nghiệp nhà nước để Bộ Tài chính xem xét, xử lý, trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền và quy định pháp luật, về nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Nội dung kiến nghị:

Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny là công ty con 100% vốn của Công ty cổ phần A. Công ty cổ phần A là doanh nghiệp có 41,39% vốn của doanh nghiệp nhà nước. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Như vậy, Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny có phải là doanh nghiệp có vốn của nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp nhà nước hay không?

Nội dung trả lời:

- Tại Khoản 3, Khoản 8 và Khoản 9 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp quy định:

“3. Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp là việc Nhà nước sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước hoặc vốn từ các quỹ do Nhà nước quản lý để đầu tư vào doanh nghiệp.

8. Vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm vốn từ ngân sách nhà nước, vốn tiếp nhận có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; vốn từ quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn khác được Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

9. Vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và vốn do doanh nghiệp huy động”.

- Tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ quy định: “Vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra ngoài doanh nghiệp là vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, quy định nêu trên đã quy định cụ thể vốn nhà nước tại doanh nghiệp, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny nghiên cứu, đối chiếu với thực tế tại doanh nghiệp để thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCDN (9b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Đặng Quyết Tiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8876/BTC-TCDN năm 2019 về trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin của điện tử Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


325

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224