Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8822/VPCP-KTTH về việc Viettel góp vốn và trở thành cổ đông chiến lược Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8822/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 25/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8822/VPCP-KTTH
V/v Viettel góp vốn và trở thành cổ đông chiến lược Ngân hàng TMCP Quân đội

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội;
- Tổng công ty Viễn thông Quân đội.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Viễn thông Quân đội (tại công văn số 3230/TCT-ĐT ngày 01 tháng 12 năm 2008) và đề nghị của Bộ Quốc phòng (tại công văn số 6783/BQP-KT ngày 23 tháng 12 năm 2008) về việc Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) góp vốn và trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (Ngân hàng MB),  Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc, Viettel được góp vốn và trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng MB với tỷ lệ là 15% vốn điều lệ của Ngân hàng MB, trong đó kế hoạch năm 2008 góp tối thiểu là 10% vốn điều lệ.

2. Giao Bộ Quốc phòng cùng với Tổng công ty Viễn thông Quân đội xác định nguồn vốn và số vốn góp cụ thể của Viettel vào Ngân hàng MB theo quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN các Vụ: ĐMDN, NC, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8822/VPCP-KTTH về việc Viettel góp vốn và trở thành cổ đông chiến lược Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.935

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172