Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 864TCT/PCCS về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 864TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 864TCT/PCCS
V/v: miễn giảm thuế TNDN đối với DNNN chuyển thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần thương mại Sông Đà Sơn La
(Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Phú Yên, Sơn La)

 

Trả lời công văn số 38/CV-SĐT ngày 28/01/2005 của Công ty cổ phần thương mại Sông Đà Sơn La về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ vào Mục III, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thì doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần có đủ điều kiện ưu đãi đầu tư được hưởng thuế suất ưu đãi; miễn, giảm thuế TNDN theo mức độ đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.

2. Về mức thuế suất ưu đãi được hướng dẫn tại Điểm 1, Mục II, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và mức thời gian miễn giảm thuế TNDN được hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 phù hợp với mức độ đáp ứng các điều kiện ưu đãi.

Công ty căn cứ vào các điểm hướng dẫn nêu trên tự xác định mức thuế suất được hưởng, mức thời gian miễn, giảm thuế và thông báo cho cơ quan thuế biết mà không cần phải làm thủ tục gì để được hưởng ưu đãi thuế.

3. Thời gian giảm 50% thuế TNDN được tính theo mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi mà cơ sở kinh doanh được hưởng. Nếu hết thời gian được hưởng mức thuế suất ưu đãi thì việc áp dụng giảm 50% thuế TNDN theo mức thuế suất 28%.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần thương mại Sông Đà Sơn La được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Sơn La
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 864TCT/PCCS về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.792
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215