Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 856/TTg-CN bổ sung khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 856/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 856/TTg-CN
V/v bổ sung, điều chỉnh các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại văn bản số 501/TTr-UB ngày 2/5/2007 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4299/BKH-KCN&KCX ngày 20/6/2007 về chủ trương đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ và bổ sung, điều chỉnh diện tích các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ tại tỉnh Bắc Ninh sau đây:

- Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Đại Kim với tổng diện tích khoảng 1.000 ha, trong đó diện tích khu công nghiệp là 766ha; bổ sung khu công nghiệp Đại Kim, tỉnh Bắc Ninh với diện tích 766 ha vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Nam Sơn-Hạp Lĩnh với tổng diện tích khoảng 1.000 ha, trong đó diện tích khu công nghiệp là 800 ha; Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Yên Phong II với tổng diện tích khoảng 1.200 ha, trong đó diện tích khu công nghiệp là 1.000 ha; điều chỉnh diện tích các khu công nghiệp đã được xác định trong Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ như sau: Khu công nghiệp Nam Sơn-Hạp Lĩnh từ 200 ha lên 800 ha, Khu công nghiệp Yên Phong II từ 300 ha lên 1.000 ha.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm chỉ đạo các chủ đầu tư lập và thực hiện các Dự án đầu tư khu công nghiệp và Dự án đầu tư khu đô thị và dịch vụ nêu trên theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QL các KCN Bắc Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Người phát ngôn của TTg,
Website CP, các Vụ: NN, ĐP, QHQT, TTBC;
- Lưu: VT, CN (5), H.27

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 856/TTg-CN bổ sung khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.556

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.240.197