Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 845TCT/DNK về việc thủ tục, chứng từ đối với tài sản góp vốn thành lập công ty cổ phần do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 845TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 845TCT/DNK
V/v: Thủ tục, chứng từ khi góp vốn thành lập công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: DNTN Máy Thiết bị Chính Tâm

Trả lời Công văn số 18/CV-DN ngày 17/3/2005 của doanh nghiệp hỏi về thủ tục, chứng từ đối với tài sản góp vốn thành lập công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khi góp vốn thành lập công ty cổ phần thì phần tài sản góp vốn phải được chuyển quyền sở hữu và định giá theo quy định tại Điều 22 và Điều 23 Luật Doanh nghiệp (1999).

Về thủ tục, chứng từ bàn giao tài sản từ DNTN Máy Thiết bị Chính Tâm sang Công ty Cổ phần Nam Tam Đảo, liên quan đến vấn đề này Bộ Tài chính đã có Công văn số 2926 TC/TCT ngày 14/3/2005 về việc chứng từ, thuế đối với tài sản dịch chuyển, góp vốn của doanh nghiệp gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (photocopy kèm theo).

Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp và theo hướng dẫn tại Công văn số 2926 TC/TCT ngày 14/3/2005 của Bộ Tài chính nêu trên thì:

- Các khoản chi phí đã đền bù dân, chi phí thuê tư vấn thiết kế và các chi phí khác đã chi trước khi thành lập Công ty CP Nam Tam Đảo đã đứng tên DNTN Chính Tâm thì DNTN Chính Tâm căn cứ vào sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ của doanh nghiệp để xác định và phân loại toàn bộ tài sản, tiền vốn tại thời điểm trước khi thành lập Công ty CP Nam Tam Đảo để làm cơ sở xác định giá trị vốn góp. Toàn bộ tài sản khi đem góp vốn thành lập Công ty CP Nam Tam Đảo không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN.

- Khi góp vốn phải có biên bản chứng nhận góp vốn; nếu là tài sản (TSCĐ, TSLĐ, Hàng hóa,…) phải có biên bản giao nhận tài sản, biên bản định giá tài sản. Các biên bản này được coi là các chứng từ hợp pháp để hạch toán kế toán và xác định nguyên giá khi trích khấu hao TSCĐ theo quy định.

- Nếu tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất hoặc tài sản khác phải đăng ký quyền sử dụng thì DNTN Chính Tâm phải chuyển quyền sở hữu sang Công ty CP Nam Tam Đảo. DNTN Chính Tâm xác định giá trị quyền sử dụng đất bao gồm toàn bộ chi phí có liên quan để có quyền sử dụng đất và xuất hóa đơn không có thuế GTGT theo giá trị tại biên bản định giá của Hội đồng quản trị.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. TP. Hà Nội;
- Lưu VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 845TCT/DNK về việc thủ tục, chứng từ đối với tài sản góp vốn thành lập công ty cổ phần do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.151
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213