Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8356/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 16/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8356/VPCP-ĐMDN
V/v tổ chức lại các công ty cho thuê tài chính thuộc BIDV và chuyển đổi theo Nghị định số 25/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 195/TTr-NHNN ngày 28 tháng 10 năm 2010) về việc sáp nhập Công ty cho thuê tài chính II Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam vào Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và chuyển đổi công ty sau khi sáp nhập thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị này của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định, quyết định việc sáp nhập và chuyển đổi trên theo quy định hiện hành trong năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, Lao động – TB&XH;
- NH ĐT&PTVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8356/VPCP-ĐMDN ngày 16/11/2010 về tổ chức lại công ty cho thuê tài chính thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và chuyển đổi theo Nghị định 25/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.408

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!