Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 832/UB-TM về việc tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác kiểm kê tài sản và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh theo quyết định 101/HĐBT do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 832/UB-TM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 22/02/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 832/UB-TM
V/v tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác kiểm kê tài sản và đánh giá lại vốn SXKD theo quyết định 101/HĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 2 năm 1990

 

Để thực hiện tốt quyết định số 101/HĐBT ngày 1/8/1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc tiến hành kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh trong các xí nghiệp quốc doanh và chỉ thị số 35/CT-UB ngày 28/9/1989 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện công tác kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh các đơn vị kinh tế quốc doanh, công tư hợp doanh thành phố và quận, huyện.

Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố lưu ý lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và giám đốc các đơn vị kinh tế cơ sở quan tâm đến việc kiểm tra, chỉ đạo công tác kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh nhất là ở bước áp giá mới và xác định giá trị tài sản còn lại ở từng xí nghiệp, công ty, nông trường và trạm, trại…

- Thủ trưởng và kế toán trưởng các xí nghiệp là người trực tiếp chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của số liệu báo cáo ở đơn vị mình.

- Cơ quan tài chánh các cấp chỉ đạo cán bộ chuyên quản có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, xí nghiệp thực hiện công tác kiểm kê tài sản và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Ban chỉ đạo kiểm kê thành phố. Các báo biểu tổng hợp kiểm kê lần nầy của các đơn vị, xí nghiệp, công ty phải có ý kiến của cơ quan tài chánh cùng cấp ghi trong báo cáo trước khi các xí nghiệp báo cáo cho Ban chỉ đạo kiểm kê thành phố.

- Trong quá trình tiến hành các bước kiểm kê tài sản và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh, giám đốc và kế toán trưởng các xí nghiệp cần có sự phối hợp chặt chẽ với cán bộ chuyên quản tài chánh các cấp để đảm bảo đạt kết quả tốt.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 832/UB-TM về việc tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác kiểm kê tài sản và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh theo quyết định 101/HĐBT do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.140

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77