Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 825/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: ***
Ngày ban hành: 14/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 825/BNN-ĐMDN
V/v Điều lệ và Quy chế hoạt động của Doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

Các Công ty TNHH một thành viên - Công ty mẹ Tổng công ty 90 và Công ty trực thuộc Bộ

 

Thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị Tổng kết công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2010 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 ngày 11/02/2011 tại Hà Nội, Bộ yêu cầu các Công ty TNHH một thành viên - Công ty mẹ Tổng công ty 90 và Công ty trực thuộc Bộ (Công ty) thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Rà soát lại toàn bộ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Bộ phê duyệt, đối chiếu với các quy định hiện hành của Nhà nước nếu có nội dung nào chưa phù hợp hoặc chưa có cần được sửa đổi, bổ sung thì làm văn bản trình Bộ phê duyệt. Trong trường hợp sau khi rà soát nhận thấy không cần sửa đổi bổ sung cũng phải báo cáo Bộ bằng văn bản không có nội dung cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Văn bản báo cáo Bộ (qua Ban Đổi mới và Quản lý DNNN) về Điều lệ trước ngày 15/3/2011.

2. Xây dựng và hoàn chỉnh thủ tục theo quy định về các quy chế làm việc của: Hội đồng thành viên; Kiểm soát viên; Quy chế phối hợp giữa Hội đồng thành viên, Ban điều hành và Kiểm soát viên; Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty; Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao của viên chức quản lý (bao gồm Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên); Quy chế tài chính; Quy chế dân chủ;…

Rà soát và hoàn thiện Quy chế quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác trong đó các quy định về người đại diện phần vốn Nhà nước theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 hướng dẫn quy chế tài chính của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Các Quy chế gửi về Bộ (qua Ban Đổi mới và Quản lý DNNN) trước ngày 15/4/2011.

3. Thực hiện tự giám sát tại doanh nghiệp đối với tất cả các nội dung quy định tại Điều 31 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ với Ban Đổi mới và Quản lý DNNN để giải quyết. Đề nghị các Công ty thực hiện đầy đủ theo yêu cầu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để bc);
- TTr. Diệp Kỉnh Tần (để bc);
- Lưu: VT, ĐMDN (2b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
PHÓ VỤ TRƯỞNG - PHÓ TRƯỞNG BAN
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 825/BNN-ĐMDN ngày 14/02/2011 về Điều lệ và Quy chế hoạt động của Doanh nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.864

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!