Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 817TCHQ/KTTT về việc chứng từ thanh toán trong quá trình hoàn thuế (không thu thuế) loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty Chutex do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 817TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 817TCHQ/KTTT
V/v: Thanh khoản hàng SXXK của Cty Chutex

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 723/HQBD/CV ngày 21/10/2004 của Cục Hải quan Bình Dương về vướng mắc về chứng từ thanh toán trong quá trình hoàn thuế (không thu thuế) loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty Chutex, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo hướng dẫn tại công văn số 240TC/TCT ngày 19/01/2000 và số 8282TC/TCT ngày 12/8/2003 của Bộ Tài chính thì: Khi làm thủ tục hoàn thuế (không thu thuế) đối với nguyên liệu nhập khẩu để SXXK, doanh nghiệp phải nộp chứng từ thanh toán lô hàng xuất khẩu cho cơ quan hải quan; Các quy định về chứng từ thanh toán được thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 8282TC/TCT ngày 12/8/2003.

- Trường hợp của Công ty Chutex nếu giá thực thanh toán giữa Công ty Chutex với Công ty Kanmax khác với giá ghi trên hóa đơn và tờ khai hải quan hàng xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài (theo Công ty Kanmax chỉ định) đã được thỏa thuận rõ trong hợp đồng xuất khẩu ký giữa Công ty Chutex và Công ty Kanmax; khi xuất khẩu giá Công ty Chutex khai báo trên hóa đơn thuế GTGT bằng với giá thực thanh toán giữa Công ty Chutex và Công ty Kanmax thì chấp nhận chứng từ thanh toán do Công ty xuất trình để xét hoàn thuế (không thu thuế) đối với nguyên liệu nhập khẩu đã đưa vào sản xuất và thực xuất khẩu của Công ty Chutex.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu: VP (2); KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 817TCHQ/KTTT về việc chứng từ thanh toán trong quá trình hoàn thuế (không thu thuế) loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty Chutex do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.805
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116