Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8139/VPCP-QHQT về việc Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Phần Lan về hợp tác trong lĩnh vực Chính sách lao động và công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8139/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8139/VPCP-QHQT
V/v Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Phần Lan về hợp tác trong lĩnh vực Chính sách lao động và công nghiệp  

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8694/BKH-KTĐN, ngày 10 tháng 11 năm 2009) về Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ Việt Nam và Phần Lan về hợp tác trong lĩnh vực Chính sách lao động và công nghiệp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được nêu tại công văn trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Ngoại giao chuẩn bị để Thủ tướng Chính phủ ký Bản ghi nhớ nêu trên với Thủ tướng Phần Lan trong chuyến thăm chính thức Việt Nam Thủ tướng Phần Lan từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8139/VPCP-QHQT về việc Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Phần Lan về hợp tác trong lĩnh vực Chính sách lao động và công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


819
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235