Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 803/TTg-ĐMDN về tái cơ cấu, sắp xếp, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án và doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 803/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 18/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 803/TTg-ĐMDN
V/v tái cơ cấu, sắp xếp, tổ chức lại các Ban QLDA và doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2818/BGTVT-QLDN ngày 13 tháng 4 năm 2012) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 6010/BTC-TCDN ngày 07 tháng 5 năm 2012), Nội vụ (công văn số 1690/BNV-TCBC ngày 03 tháng 5 năm 2012) và Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3437/BKHĐT-PTDN ngày 16 tháng 5 năm 2012) về việc tái cơ cấu, sắp xếp, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án và doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải tiến hành tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, tiếp thu ý kiến các Bộ: Tài chính, Nội vụ và Kế hoạch và Đầu tư, xây dựng đề án sắp xếp và chuyển các Ban Quản lý dự án thành doanh nghiệp như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn nói trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

2. Đồng ý hợp nhất Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5. Bộ Giao thông vận tải quyết định việc hợp nhất này theo quy định hiện hành và tiến hành cổ phần hóa tổng công ty mới trong giai đoạn 2012-2015.

3. Đồng ý chuyển các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động trong lĩnh vực quản lý, sửa chữa, bảo trì đường bộ thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam về các tổng công ty xây lắp phù hợp với địa bàn, khu vực hoạt động như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn nói trên, đồng thời thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp này theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2447/TTg-ĐMDN ngày 28 tháng 12 năm 2011 về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, NV, LĐ-TB&XH;
- Ban CĐĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 803/TTg-ĐMDN về tái cơ cấu, sắp xếp, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án và doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.371

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190