Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7926/VPCP-ĐMDN năm 2013 phương án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH một thành viên Thủy sản Hạ Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7926/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 23/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7926/VPCP-ĐMDN
V/v phương án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH một thành viên Thủy sản Hạ Long

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2580/BNN-ĐMDN ngày 05 tháng 8 năm 2013) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 8613/BGTVT-QLDN ngày 20 tháng 8 năm 2013), Tài chính (công văn số 11398/BTC-TCDN ngày 27 tháng 8 năm 2013; Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng (công văn số 6175/UBND-DN ngày 22 tháng 8 năm 2013) về phương án sắp xếp, đổi mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy sản Hạ Long, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy sản Hạ Long thực hiện cổ phần hóa Nhà nước nắm giữ 65%-75% vốn điều lệ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND TP. Hải Phòng;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, các Vụ: KTN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7926/VPCP-ĐMDN năm 2013 phương án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH một thành viên Thủy sản Hạ Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.131
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235