Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7905/CT-PC xử lý đối với cơ sở kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 7905/CT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 26/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7905/CT-PC
V/v: Xử lý đối với CSKD không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Tân Bình.

Tiếp công văn số 5437/CCT-TB-KTT6 ngày 09/09/2010 của Chi cục Thuế quận Tân Bình v/v báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Cty TNHH May mặc Bách Hoa và xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan chức năng cho lập Thông báo Cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh và Thông báo Hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 35 số hóa đơn chưa kê khai thuế của công ty này;

Trên cơ sở sau xem xét sự việc đã được nêu tại công văn, Cục thuế TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 3.b Điều 77 Luật Quản lý thuế, Chi cục Thuế ra thông báo yêu cầu Cty TNHH Bách Hoa giải trình số liệu trên hồ sơ khai thuế. Nội dung thông báo cần xác định rõ thời hạn đến giải trình, các biện pháp xử lý của cơ quan thuế trong trường hợp công ty không giải trình đúng thời hạn. Thông báo có thể được Chi cục Thuế chuyển trực tiếp hoặc chuyển bằng đường bưu điện đến địa chỉ kinh doanh mà Cty TNHH Bách Hoa đã đăng ký với cơ quan thuế.

1. Trường hợp Cty TNHH Bách Hoa không nhận thông báo (không chuyển được cho người đại diện hợp pháp của công ty hoặc bị bưu điện trả lại):

Chi cục Thuế thực hiện các bước tiếp theo như hướng dẫn tại điểm 2 và điểm 3 Mục II, Mục III của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1006/QĐ-TCT .

Trường hợp qua kiểm tra của Cơ quan Thuế hoặc các ngành chức năng xác định là Cty TNHH Bách Hoa có kinh doanh mua, bán hóa đơn bất hợp pháp thì Chi cục Thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Mục IV Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1006/QĐ-TCT .

Trường hợp sau khi đã thông báo CSKD bỏ địa chỉ kinh doanh, nếu Cty Bách Hoa đến khai báo lại thì Chi cục Thuế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục V Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1006/QĐ-TCT .

2. Trường hợp Cty TNHH Bách Hoa nhận thông báo nhưng không thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan Thuế:

Căn cứ quy định tại khoản 3.c Điều 77 Luật Quản lý thuế, Chi cục Thuế thực hiện ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết định kiểm tra tại trụ sở đối với Cty TNHH Bách Hoa.

Trường hợp sau kiểm tra Cty Bách Hoa vẫn không chấp hành quyết định xử lý của Cơ quan Thuế, nợ tiền thuế quá thời hạn quy định thì Chi cục Thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế được quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế để xử lý.

- Nếu có cơ sở xác định Cty TNHH Bách Hoa thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp dưới đây:

d) Không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính;

e) Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh;

Chi cục Thuế lập hồ sơ kiến nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh đối với Cty Bách Hoa theo đúng quy định.

Trên đây là ý kiến của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, đề nghị Chi cục Thuế quận Tân Bình xem xét có hướng xử lý phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HCLT, PC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7905/CT-PC xử lý đối với cơ sở kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.356
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212