Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7901/BTC-TCT về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7901/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 7901/BTC-TCT
V/v chính sách thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chức năng quản lý trong lĩnh vực thuế, trong thời gian vừa qua, cơ quan thuế đã tiến hành kiểm tra rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các cơ sở kinh doanh hoạt động trò chơi điện tử có thưởng. Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành thuế xử lý quyết liệt, kiên quyết truy thu tiền thuế đối với những trường hợp kê khai, nộp thuế chưa theo đúng quy định của pháp luật thuế.

Phần lớn các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đã chấp hành nghiêm túc việc thực hiện truy nộp số tiền thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện truy nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo thông báo của cơ quan quản lý thuế, hiện còn 02 cơ sở kinh doanh trên thực tế có gặp một số khó khăn về tình hình tài chính để thực hiện nghĩa vụ và đã có văn bản đề nghị được phân kỳ thực hiện nộp số tiền thuế phải truy thu.

Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu tình hình thực tế của các cơ sở kinh doanh có đề nghị được phân kỳ nộp số thuế truy thu, Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ như sau:

Theo quy định của pháp luật quản lý thuế, việc gia hạn nộp thuế được quy định như sau:

Tại Điều 49 Luật Quản lý thuế quy định:

“1. Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế theo một trong các trường hợp sau đây:

a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

b) Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ.

2. Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này được gia hạn nộp thuế một phần hoặc toàn bộ tiền thuế phải nộp.

3. Thời hạn gia hạn nộp thuế không quá hai năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định tại Điều 42 Luật này.

4. Người nộp thuế không bị phạt chậm nộp tính trên số tiền thuế nợ trong thời gian gia hạn nộp thuế”.

Tại Khoản 2 Điều 49 Luật Quản lý thuế quy định:

“Trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan quản lý thuế”.

Đối với việc truy thu tiền thuế của các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, sau khi đã xác định lại số tiền thuế phải nộp là tương đối lớn, các cơ sở kinh doanh đã thực hiện nộp dần số tiền thuế truy thu vào Ngân sách Nhà nước (cụ thể: đến ngày 15/5/2009, Công ty liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel đã nộp 16,237 tỷ đồng trên tổng số khoảng 42 tỷ đồng phải truy thu; Công ty LD Đại Dương đã nộp 20,234 tỷ đồng trên tổng số khoảng 116 tỷ đồng phải truy thu).

Theo trình bày của đơn vị, do các cơ sở kinh doanh này hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, cho thuê văn phòng, trong bối cảnh tình hình suy giảm kinh tế toàn cầu hiện nay, lượng khách lưu trú suy giảm đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty gặp khó khăn về tình hình tài chính. Vì vậy khả năng đơn vị thực hiện nộp ngày một lần số thuế truy thu là khó thực hiện được.

Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép các cơ sở kinh doanh trên được gia hạn và phân kỳ nộp tiền thuế truy thu vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn việc gia hạn và phân kỳ nộp tiền thuế truy thu vào Ngân sách Nhà nước, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Lưu: VT, TCT (VT, PC, CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7901/BTC-TCT về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.322

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32