Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 786/BXD-QLN về góp ý trường hợp thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Belwynn - Hưng Phú do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 786/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 23/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 786/BXD-QLN
V/v góp ý trường hợp thành lập Công ty TNHH Liên doanh Belwynn - Hưng Phú.

Hà nội, ngày 23 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3740/SKHĐT-DKĐT ngày 12/5/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Xây dựng tham gia ý kiến về trường hợp thành lập Công ty TNHH Liên doanh Belwynn - Hưng Phú. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có một số ý kiến tham gia như sau:

1/ Việc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hưng Phú (Bên Việt Nam) và Công ty Belwynn Pte.Ltd (Bên nước ngoài) liên doanh thành lập Công ty TNHH Liên doanh Belwynn - Hưng Phú để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự cao cấp Sanctuary Cove có quy mô sử dụng đất khoảng 98.789 m2 tại Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc lĩnh vực được xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

2/ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hưng Phú và Công ty Belwynn Pte.Ltd liên doanh theo hình thức góp vốn bằng tiền mặt, sau khi Công ty TNHH Liên doanh Belwynn - Hưng Phú được thành lập, Công ty liên doanh thực hiện các thủ tục đầu tư dự án phát triển nhà ở theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại công văn số 29/BXD-QLN ngày 08/4/2011 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc trả lời công văn số 27/CV-HP.PH ngày 19/3/2011 của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Hưng Phú.

3/ Trường hợp Công ty TNHH Liên doanh Belwynn - Hưng Phú được thành lập mới, căn cứ Mục 2 Phần 1 Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, thì năng lực tài chính của các bên liên doanh thể hiện thông qua các báo cáo tài chính đã được kiểm toán và cam kết góp vốn từ công ty mẹ là Keppel Land Limited đối với bên nước ngoài là Belwynn Pte.Ltd đủ điều kiện để đăng ký làm chủ đầu tư dự án.

4/ Văn bản pháp lý của bên nước ngoài trong liên doanh đã được hợp pháp hóa lãnh sự, được dịch và công chứng theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Sở nghiên cứu, đối chiếu để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ HĐXD, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 786/BXD-QLN về góp ý trường hợp thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Belwynn - Hưng Phú do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.643

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75