Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 778/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương đối với viên chức quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên kỹ thuật máy bay do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 778/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 17/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 778/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp lương đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên kỹ thuật máy bay

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Trả lời công văn số 324/TCTHK-TCCB ngày 23/02/2009 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thống nhất với đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tạm thời xếp lương và phụ cấp chức vụ đối với viên chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật máy bay như sau:

a/ Xếp lương chức vụ đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng theo công ty hạng 1. Việc chuyển xếp lương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước.

Đối với trường hợp còn 01 năm nữa đến tuổi nghỉ hưu, nếu hệ số lương mới được xếp thấp hơn hệ số lương và phụ cấp chức vụ hiện hưởng thì được bảo lưu việc xếp lương và phụ cấp chức vụ hiện hưởng cho đến khi nghỉ hưu.

b/ áp dụng mức phụ cấp chức vụ so với mức lương tối thiểu chung đối với một số chức danh như sau:

- Mức 0,5 áp dụng đối với Trưởng ban, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc chi nhánh và tương đương:

- Mức 0,4 áp dụng đối với Phó Trưởng ban, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc chi nhánh và tương đương;

- Mức 0,3 áp dụng đối với Trưởng phòng thuộc ban Chuyên môn nghiệp vụ và tương đương;

- Mức 0,2 áp dụng đối với Phó Trưởng phòng thuộc ban Chuyên môn nghiệp vụ và tương đương;

Trường hợp hệ số phụ cấp mới xếp thấp hơn hệ số phụ cấp hiện hưởng, thì được bảo lưu hệ số phụ cấp hiện hưởng cho đến khi Công ty được xếp hạng chính thức.

2/ Đề nghị Tổng công ty Hàng không Việt Nam ra quyết định xếp lương và phụ cấp đối với các chức danh theo điểm 1 nêu trên, đồng thời chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật máy bay sớm thực hiện các thủ tục xếp hạng doanh nghiệp làm cơ sở để xếp lương và phụ cấp chính thức đối với các chức danh quản lý công ty./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 778/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương đối với viên chức quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên kỹ thuật máy bay do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.184
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233