Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 775/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Số hiệu: 775/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 06/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 775/TCT-DNNN
V/v: Xác định doanh thu tính thuế TNDN

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2005 

 

Kính gửi:  Công ty vận tải biển III 

 

Trả lời công văn số 22 TCKT ngày 11/1/2006 của Công ty Vận tải biển III về việc xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại mục II, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Căn cứ quy định nêu trên, doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động vận tải biển của Công ty Vận tải biển III là tổng số tiền cước vận tải mà Công ty được hưởng chưa trừ bất kỳ một khoản chi phí nào kể cả chi phí hoa hồng môi giới mà phía nước ngoài đã khấu trừ nếu trong hợp đồng vận chuyển hoặc hợp đồng môi giới có nêu phương thức thanh toán khoản chi phí hoa hồng môi giới cho phía nước ngoài được khấu trừ trước khi thanh toán tiền cước vận chuyển.

Khoản chi phí hoa hồng môi giới được tính vào chi phí hợp lý quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức khống chế quy định điểm 11, mục II, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Vận tải biển III biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hải Phòng
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 775/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.338

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211