Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 77480/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 77480/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 22/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77480/CT-TTHT
V/v ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV thông tin M3
(Địa chỉ: Mỹ Chung - P. Xuân Khanh - TX Sơn Tây - TP Hà Nội)
MST: 0500239036

Trả lời Công văn số 936/M3-TCLĐ ngày 11/9/2018 của Công ty TNHH MTV thông tin M3 và công văn giải trình, bổ sung số 1089/M3-TCLĐ ngày 12/10/2018 hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 5 Điều 17 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư:

“5. Tổ chức kinh tế mới thành lập hoặc thực hiện dự án đầu tư từ việc chuyn đi loại hình tổ chức kinh tế, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyn nhượng dự án đầu tư được kế thừa các ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư trước khi chuyn đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyn nhưng.

- Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“5. Về dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

...

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

b) Dự án đầu tư mời được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:

- Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghip cũ để tiếp tc hot đng sản xuất kinh doanh; mua li d án đầu tư đang hot động).

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đu tư trước khi chuyển đi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 01221000039 ngày 16/09/2011 chứng nhận: Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn viễn thông Quân đội thực hiện Dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất thẻ thông minh”.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (ln thứ nhất) số 1511878635 ngày 04/12/2017 của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chứng nhận “Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất thẻ thông minh” được đăng ký điều chỉnh các nội dung sau bao gồm: Tên dự án mới “Nhà máy sản xuất sản phẩm cơ khí chính xác công nghệ cao”; Chủ đầu tư dự án mới “Công ty TNHH MTV thông tin M3”; mục tiêu dự án; quy mô dự án; hoạt động nghiên cứu và phát triển; tổng vốn đầu tư và tiến độ thực hiện của Dự án.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Dự án đầu tư để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới phải được cấp Giấy chng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV thông tin M3 được xác lập trên cơ sở Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 1511878635 ngày 04/12/2017 của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc thì không đáp ứng điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mới theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu quy định hiện hành về thuế TNDN để tự xác định điều kiện ưu đãi, mức ưu đãi được hưởng.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 5 để được hưng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MTV thông tin M3 được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thu
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 77480/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.065

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61