Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 770/TCT-CS về chuyển nhượng phần vốn góp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 770/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 770/TCT-CS
V/v chuyển nhượng phần vốn góp.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 22543/CT-HTr ngày 14/09/2011, của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc thuế GTGT đối với chuyển nhượng phần vốn góp tại doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 29 Luật Doanh nghiệp; Tiết c, điểm 8, mục II, phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; Phần E Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế thành phố Hà Nội: nếu trong năm 2010 Công ty CP Sản xuất và XNK lâm sản Naforimex Hà Nội chuyển nhượng số vốn đã góp tại Công ty TNHH Đoàn Kết (Hải Phòng) cho Công ty CP Cơ giới và xây lắp Hùng Giang và Công ty CP Đầu tư và xây lắp Bình Minh thì hoạt động chuyển nhượng vốn góp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty CP Sản xuất và XNK lâm sản Naforimex Hà Nội có trách nhiệm khai, nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đoàn Kết (Hải Phòng) theo quy định tại Phần E Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định và tình hình cụ thể để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 770/TCT-CS về chuyển nhượng phần vốn góp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.549
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253