Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 763/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí hợp lý khi doanh nghiệp tài trợ để xây dựng trường mẫu giáo

Số hiệu: 763/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 763/TCT-PCCS
V/v: Xác định chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 07/CT-DN2 ngày 4/1/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về chi phí hợp lý khi doanh nghiệp tài trợ để xây dựng trường mẫu giáo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: Chi phí hợp lý được trừ để tính thuế TNDN: “Chi hỗ trợ cho các trường học được Nhà nước cho phép thành lập và khi chi phải có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa tài trợ xây dựng trường mẫu giáo Nhơn Nghĩa (trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập là trường công lập), có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định thì Công ty được hạch toán Khoản chi phí tài trợ xây dựng trường vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 763/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí hợp lý khi doanh nghiệp tài trợ để xây dựng trường mẫu giáo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.749

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211