Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 759/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 759/TTg-KTN
V/v mở rộng KCN Phố Nối A và điều chỉnh diện tích KCN Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại tờ trình số 553/TTr-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2009; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3235/BKH-QLKKT ngày 08 tháng 5 năm 2009 và của Bộ Xây dựng tại văn bản số 752/BXD-KTQH ngày 05 tháng 5 năm 2009 về việc mở rộng khu công nghiệp Phố Nối A và điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Yên Mỹ II, Tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Mở rộng khu công nghiệp Phố Nối A với diện tích 204 ha;

- Điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Yên Mỹ II từ 130 ha lên 230 ha.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và các chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng để lập và thực hiện Dự án đầu tư các khu công nghiệp nêu trên phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và theo đúng quy định hiện hành về đất đai, đầu tư và xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QL các KCN Hưng Yên;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).

THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 759/TTg-KTN ngày 20/05/2009 về việc mở rộng khu công nghiệp Phố Nối A và điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.581

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157