Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 752/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 752/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 04/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 752/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2011 - 2015.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Xét đề nghị của Bộ Y tế (tờ trình số 935/TTr-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2011) và ý kiến các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 159/LĐTBXH-LĐTL ngày 19 tháng 01 năm 2012), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1004/BKHĐT-PTDN ngày 27 tháng 02 năm 2012), Nội vụ (công văn số 4629/BNV-TCBC ngày 28 tháng 12 năm 2011) và Tài chính (công văn số 17909/BTC-TCDN ngày 29 tháng 12 năm 2011) về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Y học.

2. Thực hiện cổ phần hóa

- Nhà nước giữ trên 65% vốn điều lệ:

Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Vắc xin và Sinh phẩm số 1, Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, Vắc xin Pasteur Đà Lạt.

- Tổng công ty Dược Việt Nam giữ trên 65% vốn điều lệ các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Dược phẩm Trung ương 1, Dược phẩm Trung ương 2, Dược phẩm Trung ương 3.

Bộ Y tế chỉ đạo đánh giá việc cổ phần hóa và tiếp tục thoái vốn, trong đó Nhà nước nắm giữ trên 51% vốn điều lệ tại các công ty trên.

b) Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần: Trung tâm hợp tác Chuyên gia và Nhân lực y tế với nước ngoài.

3. Chuyển thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Công ty Dược khoa.

4. Bộ Y tế

- Xây dựng đề án hợp nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Dược Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty thiết bị Y tế Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Dược - Thiết bị Y tế Việt Nam; thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty này trước năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện nhà nước cần nắm giữ cổ phần chi phối, chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện Bộ cần quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, KTN;
-
Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 752/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.708
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76