Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 750TCT/ĐTNN về việc chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty TAYA do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 750TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 15/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 750TCT/ĐTNN
V/v: Chi phí tính thuế TNDN của Công ty TAYA

Hà nội, ngày 15 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 50 CT/TT&HT ngày 11/01/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về việc xử lý khoản lỗ do hạch toán chênh lệch tỷ giá các khoản tiền mặt và các khoản nợ ngắn hạn năm 2003 của Công ty TAYA. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.3.2, Mục III, Phần I Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/6/2002 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ năm tài chính 2002 có quy định: Doanh nghiệp có thể xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương pháp kết chuyển toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm vào chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá hối đoái) hoặc vào doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá hối đoái) để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp trong năm tài chính 2003, Công ty TAYA có phát sinh các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm các khoản Mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động sản xuất kinh doanh (của các khoản tiền mặt và các khoản nợ ngắn hạn) thì Công ty thực hiện kết chuyển toàn bộ số lỗ này vào chi phí tài chính khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty TAYA
- Lưu: VP (HC) , ĐTNN (2b)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 750TCT/ĐTNN về việc chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty TAYA do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.772
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112