Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7476/VPCP-ĐMDN năm 2016 về Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7476/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 07/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7476/VPCP-ĐMDN
V/v ban hành Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Về đề nghị của Bộ Công Thương tại tờ trình số 6785/TTr-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2016 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cu Bộ Công Thương tiếp thu, hoàn chnh dự tho Điều lệ nêu trên về các nội dung sau đây và trình Chính phủ trước ngày 25 tháng 9 năm 2016:

- Thành viên Hội đồng thành viên PVN làm việc theo chế độ chuyên trách theo quy định tại khoản 2 Điều 90 Luật doanh nghiệp năm 2014.

- Số lượng Phó tổng giám đốc của PVN không quá 5 người. Trường hợp cần, tăng thêm, Hội đng thành viên PVN đ nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về quyền đấu thầu, thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - TBXH;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đ
i mới và PTDN;
- VPCP: B
TCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, PL, TH;
- Lư
u: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7476/VPCP-ĐMDN năm 2016 về Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


605
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33