Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7288/BTC-TCT về việc thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7288/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 7288/BTC-TCT
V/v thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính nhận được công văn số 2344/BKH-PTDN ngày 9/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký hoạt động chi nhánh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA. Vấn đề này, Bộ Tài chính đã có ý kiến cụ thể tại công văn số 1483/BTC-TCT ngày 10/2/2009 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2344/BKH-PTDN ngày 9/4/2009 nêu trên, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo đúng nguyên tắc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế cho chi nhánh và văn phòng đại diện theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, việc nộp và luân chuyển hồ sơ như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ không đảm bảo thời gian 05 ngày phải cấp được giấy chứng nhận đăng ký hoạt động như quy định của Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định về đăng ký kinh doanh cho phù hợp với các quy định tại Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 và quy định về đăng ký thuế theo Luật quản lý thuế, đồng thời chỉ đạo Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp với Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính xây dựng hệ thống kết nối thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế để đảm bảo thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế cho chi nhánh và văn phòng đại diện đúng với chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 nêu trên.

Trong khi chưa có quy định mới, Bộ Tài chính đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về trình tự nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế cho chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp nêu tại công văn số 2344/BKH-PTDN ngày 9/4/2009 nêu trên, riêng về thời hạn xử lý hồ sơ của các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng quy định tại Điểm 1, Mục III Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TCT (VT, KK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG   
Đỗ Hoàng Anh Tuấn  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7288/BTC-TCT về việc thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.088

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188