Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 728 TCT/DNNN ngày 17/03/2004 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Số hiệu: 728TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 17/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 728 TCT/DNNN
V/v ưu đãi thuế theo Luật KKĐT trong nước

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty dầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Ninh

Trả lời công văn số 781 CV/CT ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Ninh v/v hướng chế độ ưu đãi đầu tư dự án chợ Vườn đào Bãi cháy (Trung tâm thương mại Bãi Cháy). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ để xác định số lượng lao động sử dụng cho dự án trong năm để xét điều kiện cho Công ty được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước là số lao động Công ty sử dụng bình quân trong năm theo Hợp đồng lao động của Công ty ký với người lao động.

Số cá nhân ký Hợp đồng thuê chợ với Công ty để kinh doanh không phải là số lao động của Công ty nên Công ty chưa đáp ứng cả 2 điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên để hưởng ưu đãi về miễn, giảm thuế theo quy định tại Khoản 1.b Điều 18, Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP. Do vậy, Công ty chỉ được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định tại Khoản 1a Điều 18; Khoản 1 Điều 20, Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên.

Việc xác định điều kiện để hưởng ưu đãi về thuế cho Công ty căn cứ vào điều kiện thực tế năm được hưởng ưu đãi. Nếu trong khoảng thời gian ưu đãi miến giảm thuế còn lại theo quy định tại Khoản 1.b Điều 18; Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP mà Công ty đạt đủ điều kiện về lao động thì Công ty sẽ tiếp tục được hưởng thêm thời gian miễn giảm thuế theo quy định tại Khoản 1.b Điều 18; Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Ninh được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 728 TCT/DNNN ngày 17/03/2004 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.026
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33