Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7274/CT-TTHT năm 2013 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 7274/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7274/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế nhà thầu

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi:

VPĐD thường trú Affordable Quality Pharmaceuticals
tại Việt Nam (AQP Việt Nam)
Địa chỉ: 24/8 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q.Bình Thạnh
Mã số thuế: 03066573390

Trả lời văn thư số 01CT-AQP ngày 16/9/2013 của Văn phòng về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 21 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);

Trường hợp Công ty Affordable Quality Pharmaceuticals có trụ sở tại Hợp chủng quốc Hoa kỳ (AQP USA) đặt Văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam có trình bày ký hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc cho Công ty Cổ phần dược phẩm Am Vi - Việt Nam (Công ty Am Vi) thì khi Công ty Am Vi thanh toán tiền cho AQP USA (phí nộp hồ sơ và phí nhượng quyền), Công ty Am Vi có nghĩa vụ khấu trừ thuế nhà thầu (Thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) để nộp vào ngân sách Nhà nước như sau:

Thuế GTGT phải nộp = doanh thu tính thuế GTGT x tỷ lệ (%) GTGT x thuế suất thuế GTGT

Trong đó:

+ Phí nộp hồ sơ: tỷ lệ (%) GTGT là 50%, thuế suất thuế GTGT là 10%.

+ Phí chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc: thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, Công ty không phải nộp thuế GTGT.

Thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu

Trong đó:

+ Phí nộp hồ sơ: tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu là 5%.

+ Phí chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc: tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu là 10%.

Việc xác định doanh thu tính thuế GTGT được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 12, doanh thu tính thuế TNDN được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Văn phòng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TNCN;
- Phòng PC;
- Lưu (TTHT, HC).
2365 – 245161/ 13 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7274/CT-TTHT năm 2013 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.827

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74