Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 709/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với tài sản liên doanh thay đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 709/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 709/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế NK và thuế GTGT đối với tài sản liên doanh thay đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

 

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, năm 1996, Công ty Liên doanh Taxi Đà Nẵng có nhập khẩu 25 chiếc xe ôtô 4 chỗ ngồi hiệu Four Contour, 1 bộ tổng đài bộ đàm và các phụ kiện kèm theo của 25 chiếc xe taxi kể trên tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (nay là Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng).

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vào thời điểm nhập khẩu, Công ty Liên doanh Taxi Đà Nẵng đã được miễn thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt cho số hàng trên. Tuy nhiên, đến nay, do Công ty không thanh toán được nợ vay nên đã bị Chi nhánh Ngân hàng Eximbank trưng thu toàn bộ tài sản để trừ nợ.

Căn cứ Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Căn cứ Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Trường hợp Công ty Liên doanh Taxi Đà Nẵng chuyển giao 25 chiếc taxi và các hàng hóa liên quan cho Chi nhánh Ngân hàng Eximbank để trừ nợ, là sử dụng hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế vào mục đích khác với mục đích đã được miễn thuế, thì phải được sự cho phép của Bộ Thương mại và truy nộp toàn bộ số thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đã được miễn tại thời điểm nhập khẩu.

Vì vậy, để thực hiện đúng các quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến với các cơ quan trực thuộc tại địa phương phối hợp với Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng tiến hành truy thu đủ số thuế của Công ty Liên doanh Taxi Đà Nẵng.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu VP, KTTT(2)
- Cục HQ Đà Nẵng

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 709/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với tài sản liên doanh thay đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.979
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116