Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6876/TCHQ-KTTT về việc xác định trị giá mặt hàng xe ô tô Toyota Prado của Công ty TNHH Sơn Hải và các trường hợp khác do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6876/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6876/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế mặt hàng Xe ô tô Toyota Prado

Hà Nội, ngày 10  tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

 

Căn cứ nội dung làm việc giữa Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh với Đoàn Thanh tra Chính phủ ngày 04/12/2007 về việc xác định trị giá mặt hàng xe ô tô Toyota Prado của Công ty TNHH Sơn Hải và các trường hợp khác. Qua xem xét các báo cáo của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tại công văn số: 1120/HQTP-TGTT ngày 25/04/2007, công văn số: 1532/HQTP-TGTT ngày 08/06/2007. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tóm tắt vụ việc:

1.1. Ngày 29/09/2006, Công ty TNHH Sơn Hải nhập khẩu mặt hàng xe  ô tô Toyota Prado tại tờ khai số: 45/NKDO/KV1 với mức giá khai báo như sau:

- Loại dung tích 2.7, máy xăng: 18.500 USD/c

- Loại dung tích 3.0, máy dầu: 17.500 USD/c

Do nghi ngờ mức giá khai báo, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo và xác định lại trị giá tính thuế theo phương pháp 6 cụ thể:

- Loại dung tích 2.7, máy xăng: 27.720 USD/c

- Loại dung tích 3.0, máy dầu: 27.673 USD/c

* Cơ sở xác định;

Lấy mức giá chào bán trên mạng cho cơ quan Liên hiệp quốc (UNDP) có địa chỉ: www.webbuy.org không trừ 20% chi phí đàm phán và các Khoản thuế nội địa tại nước xuất khẩu như hướng dẫn tại công văn số: 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/07/2006.

1.2/ Do không đồng ý với mức giá xác định, Công ty TNHH Sơn Hải đã khiếu nại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đồng thời trong thời gian này, Công ty TNHH TM Đức Hòa cũng nhập khẩu mặt hàng xe ô tô Toyota Prado (mặt hàng giống hệt, tương tự như Công ty Sơn Hải) với giá khai báo 19.000 USD/c. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo và xác định trị giá tính thuế là: 23.400 USD/c. Mức giá này cũng được áp dụng để giải quyết khiếu nại cho Công ty Sơn Hải cụ thể:

- Loại dung tích 2.7, máy xăng: 24.000 USD/c

- Loại dung tích 3.0, máy dầu: 23.400 USD/c

* Cơ sở xác định;

Lấy mức giá chào bán tại thị trường nước xuất khẩu tại địa chỉ: www.carsearch.com/787294.htm là 26.000 USD/c trừ đi 10% chi phí đàm phán và các Khoản thuế tại nước xuất khẩu.

1.3/ Qua công tác theo dõi, quản lý, đối chiếu với mức giá mặt hàng giống hệt, tương tự đã được chấp nhận trị giá khai báo, Tổng cục Hải quan đã có công văn số: 1900/TCHQ-KTTT ngày 04/04/2007 chỉ đạo Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh xem xét lại mức giá mặt hàng xe ô tô Toyota Prado xác định: 23.400 USD/c trong khi đã có dữ liệu hàng giống hệt, tương tự: 27.720 USD/c là chưa phù hợp.

1.4/ Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã có công văn số: 1120/HQTP-TGTT ngày 25/04/2007 báo cáo cơ sở xác định mức giá 23.400 USD/c (Lấy mức giá chào bán tại thị trường nước xuất khẩu tại địa chỉ: www. carsearch.com/787294.htm là 26.000 USD/c trừ đi 10% chi phí đàm phán và các Khoản thuế tại nước xuất khẩu)

1.5/ Sau khi xem xét nội dung báo cáo của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tại công văn số: 1120/HQTP-TGTT ngày 25/04/2007, Tổng cục Hải quan đã có công văn số: 2972/TCHQ-KTTT ngày 01/06/2007 chỉ đạo các nội dung.

-  Việc xác định giá tính thuế của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đối với mặt hàng xe ô tô Toyota Prado nhập khẩu là: 23.400 USD/c đối với loại 3.0 máy dầu và 24.000 USD/C đối với loại 3.0 máy xăng là chưa đúng trình tự, phương pháp xác định trị giá và dữ liệu hàng giống hệt, tương tự đã được chấp nhận trị giá khai báo tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và các địa phương khác là: 27.000 USD/c đến 27.720 USD/c.

- Yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh xử lý:

+ Đối với các lô hàng đã tham vấn, xác định trị giá là: 23.400 USD/c thì chuyển hồ sơ sang bộ phận kiểm tra sau thông quan.

+ Đối với các lô hàng còn trong thời hạn tham vấn và chưa tham vấn thì tổ chức tham vấn, bác bỏ trị giá và xác định lại trị giá tính thuế theo đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá trên cơ sở dữ liệu giá trên cơ sở dữ liệu giá có sẵn trên hệ thống GTT22 từ; 27.000 USD/c đến 27.720 USD/c, không áp dụng mức giá 23.400 USD/c cho các tờ khai tiếp theo.

1.6/ Thực hiện nội dung chỉ đạo của Tổng cục tại công văn số: 2972/TCHQ-KTTT ngày 01/06/2007, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã xác định trị giá mặt hàng xe ô tô Toyota Prado nhập khẩu sau thời Điểm công văn số: 2972/TCHQ-KTTT ngày 01/06/2007 là: 27.000 USD/c dựa trên chỉ đạo của Tổng cục Hải quan (báo cáo số: 1532/HQTP-TGTT ngày 08/06/2007; thông báo giá số:3350/HQTP-TGTT-TB ngày 09/07/2007)

1.7/ Doanh nghiệp có công văn khiếu nại mức giá áp dụng: 27.000 USD/c; đồng thời trong thời gian này, nhiều báo chí cũng phản ánh bất cập trong công tác quản lý giá của ngành Hải quan (xác định lúc đầu là: 27.000 USD/c sau đó giải quyết khiếu nại xuống 24.000 USD/c sau đó lại áp dụng mức giá 27.000 USD/c như chỉ đạo của Tổng cục)

1.8/ Để giải quyết vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có cuộc họp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ngày 13/08/2007 để làm rõ vấn đề xác định trị giá và giải quyết khiếu nại của Công ty Sơn Hải. Sau khi trao đổi và căn cứ các báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (báo cáo số: 1120/ HQTP-TGTT ngày 25/04/2007 ; báo cáo số: 1532/HQTP-TGTT ngày 08/06/2007; thông báo  giá số: 3350/HQTP-TGTT-TB này 09/07/2007). Cuộc họp đã kết luận:

1.8.1. Việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe ô tô Toyota Prado từ thời Điểm tháng 9/2006 đến thời Điểm trước ngày ban hành công văn số: 2972/ TCHQ-KTTT ngày 01/06/2007 là chưa đúng trình tự và các phương pháp xác định trị giá cụ thể:

- Xác định trị giá theo giá chào bán trên mạng của (UNDP) có địa chỉ: www.webbuy.org không trừ 20% chi phí đàm phán và các Khoản thuế nội địa tại nước xuất khẩu trong khi trên hệ thống GTT22 đã có giá hàng hóa giống hệt tương tự là không đúng nội dung tại Nghị định, thông tư và chỉ đạo tại công văn số: 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/7/2006.

- Giải quyết khiếu nại trên cơ sở lấy mức giá chào bán tại thị trường nước xuất khẩu tại địa chỉ: www.carsearch.com/787294.htm là: 26.000 USD/c trừ đi 10% chi phí đàm phán và các Khoản thuế tại nước xuất khẩu trong khi trên hệ thống GTT22 đã có giá hàng hóa giống hệt, tương tự là không đúng nội dung tại Nghị định, thông tư và chỉ đạo tại công văn số: 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/07/2006.

- Việc lấy mức giá 27.000 USD/c theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số: 2972/TCHQ-KTTT ngày 01/06/2007 để áp giá tính thuế là không đúng quy định vì vi phạm nguyên tắc xác định giá.

1.8.2. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác định lại  trị giá tính thuế theo đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá trên cơ sở mức giá dữ liệu cung cấp tại công văn số: 2972/TCHQ-KTTT ngày 01/06/2007 và hồ sơ lô hàng cụ thể. Giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền quy định của Luật khiếu nại tố cáo.

1.9/ Sau cuộc họp ngày 13/08/2007, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã giải  quyết khiếu nại trên cơ sở Điều chỉnh mức giá đã áp dụng tại thông báo số: 3350/HQTP – TGTT – TB ngày 09/07/2007 từ 27.000 USD/c xuống 24.000 USD/c (quyết định số: 35/QĐ-HQTP ngày 28/08/2007)

2. Từ những nội dung nêu trên:

Yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh báo cáo chi tiết lý do, căn cứ, cơ sở Điều chỉnh, phương pháp tính toán từ mức giá từ 27.000 USD/c xuống 24.000 USD/c, giải quyết khiếu nại của Công ty Sơn Hải và áp dụng các trường hợp tương tự khác (kèm theo các dẫn chứng) trong ngày 10/12/2007 đồng gửi Đoàn Thanh tra Chính phủ.

Qúa thời hạn nêu trên, Tổng cục không chấp nhận báo cáo giải trình của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vì đã hết thời hiệu báo cáo Đoàn Thanh tra Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC  TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6876/TCHQ-KTTT về việc xác định trị giá mặt hàng xe ô tô Toyota Prado của Công ty TNHH Sơn Hải và các trường hợp khác do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74