Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc định hướng chiến lược và chính sách phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Số hiệu: 681/CP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 20/06/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 681/CP-KTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1998

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 681/CP-KTN NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 1998 VỀ VIỆC ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂNCÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Kính gửi:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Việc thực hiện chủ trương phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian qua bước đầu đã đạt được một số kết quả nhưng nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Để thống nhất quản lý nhà nước về việc hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cả nước theo tinh thần của Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII và Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khoá VIII), sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về định hướng chiến lược và chính sách phát triển của Doanh nghiệp vừa và nhỏ, ý kiến của một số Bộ, cơ quan và địa phương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Tiêu chí xác định Doanh nghiệp vừa và nhỏ:

Tạm thời quy định thống nhất tiêu chí xác định Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là những doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 5 tỷ đồng và có số lao động trung bình hàng năm dưới 200 người.

Trong quá trình thực hiện, các Bộ, ngành và địa phương có thể căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội cụ thể mà áp dụng đồng thời cả hai chỉ tiêu vốn và lao động hoặc một trong hai chỉ tiêu nói trên.

Tiêu chí này chỉ là quy ước hành chính để xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh dự thảo định hướng chiến lược và chính sách phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ, đề xuất giải pháp thực hiện, trong quý III năm 1998 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ các cơ chế chính sách tạo môi trường, điều kiện phát triển các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc định hướng chiến lược và chính sách phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.756
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144