Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 679/TTg-KTN tháo gỡ khó khăn về nhiên liệu cho Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 679/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 15/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/TTg-KTN
V/v tháo gỡ khó khăn về nhiên liệu cho Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 3035/BCT-CNNg ngày 09 tháng 4 năm 2013 báo cáo về việc tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu cho Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Công ty Cổ phần kính nổi Chu Lai - INDEVCO thực hiện thí điểm nhập khẩu săm lốp ôtô, cao su đã qua sử dụng để sản xuất nhiên liệu phục vụ sản xuất kính của Công ty, thời gian thí điểm từ năm 2013 đến hết năm 2015, mỗi năm được nhập số lượng tối đa 160.000 tấn; Công ty có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành nêu tại báo cáo kèm theo, trong đó lưu ý xây dựng phương án xử lý carbon đen thô cơ bản, lâu dài; mở rộng việc thu mua nguyên liệu phế thải trong nước thay thế nhập khẩu.

2. Giao Bộ Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì, hàng năm gửi báo cáo kết quả đến các cấp có thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan giám sát việc nhập khẩu và sử dụng săm lốp ôtô, cao su đã qua sử dụng làm nguyên liệu sản xuất bảo đảm đúng mục đích, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

- Cuối năm 2015, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thí điểm nhập khẩu săm lốp ôtô, cao su đã qua sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn thực hiện thuế nhập khẩu theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP;
- Bộ XD;
- Tổng cục Hải quan;
- Cty CP Kính nổi Chu Lai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 679/TTg-KTN tháo gỡ khó khăn về nhiên liệu cho Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.096

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215