Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6746/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Tổng công ty ĐT&KD vốn nhà nước

Số hiệu: 6746/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 01/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6746/BTC-TCDN
V/v: chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Tổng công ty ĐT&KD vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Các Bộ, Thủ Trưởng cơ quan Ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ
- Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương

Thi hành Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, hiện nay Bộ Tài chính đang triển khai việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Để đảm bảo cho quá trình chuyển giao diễn ra nhanh, gọn nhằm sớm đưa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đi vào hoạt động, Bộ Tài chính đề nghị đồng chí Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai ngay trong tháng 6/2006 các công việc sau:

1. Rà soát, lập danh sách và hồ sơ các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; bao gồm cả các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước mà các Bộ, ngành và địa phương đã giao cho các doanh nghiệp khác làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước sau ngày Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành (ngày 12/7/2005).

2. Phê duyệt danh sách, hồ sơ doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 30/6/2006 theo đúng quy định tại Thông tư số 81/2005/TT-BTC ngày 19/9/2005 của Bộ Tài chính.

3. Tổng hợp, báo cáo về Bộ Tài chính việc thu, nộp, sử dụng các Khoản thu từ tiền bán cổ phần lần đầu tại doanh nghiệp cổ phần hóa, tiền bán bớt cổ phần nhà nước và Khoản cổ tức được chia tại các công ty cổ phần được chuyển đổi công ty nhà nước thuộc các Bộ, ngành, địa phương. Chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện chuyển ngay các Khoản thu trên về Quỹ sắp xếp cổ phần hóa tại Bộ Tài chính theo đúng quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

4. Để đảm bảo tiến độ chuyển giao và chất lượng hồ sơ tại các Bộ, ngành, địa phương, đề nghị giao Vụ Tài chính (đối với các Bộ, ngành), Sở Tài chính (đối với các tỉnh, thành phố) làm đầu mối phối hợp với đại diện Bộ Tài chính, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước để triển khai việc chuyển giao.

Trong tháng 6/2006, Bộ Tài chính sẽ cử các tổ công tác hỗ trợ và phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.

Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quân tâm và phối hợp chỉ đạo để tiến độ chuyển giao được thực hiện theo đúng kế hoạch./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo ĐMPTDNTW;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục TCDN (3).

BỘ TRƯỞNG 
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6746/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Tổng công ty ĐT&KD vốn nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.711

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209