Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 670/BKHCN-TĐC ngừng lưu thông xăng không chì RON 83 trên thị trường do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 670/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 19/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 670/BKHCN-TĐC
V/v ngừng lưu thông xăng không chì RON 83 trên thị trường

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc ngừng lưu thông xăng RON 83 tại công văn số 889/VPCP-KGVX ngày 28/01/2013 của Văn phòng Chính phủ, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, bãi bỏ các văn bản liên quan đến quy định tiêu chuẩn xăng RON 83; sau khi nghiên cứu, Bộ Khoa học và Công nghệ kính báo cáo, kiến nghị bãi bỏ các văn bản liên quan như sau:

1. Văn phòng Chính phủ

- Công văn số 348/CP-KG ngày 27/4/2001 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai sử dụng xăng không pha chì từ 01/7/2001 trên toàn Việt Nam, trong đó có quy định về công bố chính thức các loại xăng không chì có trị số Octan từ 83 trở lên được nhập khẩu vào Việt Nam từ 01/5/2001; đồng thời cho phép Công ty Xăng dầu TP. Hồ Chí Minh (Saigon Petro) sản xuất xăng không chì RON 83.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 12/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04/6/2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON 83.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN về xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học (kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ), theo đó cho phép xăng không chì RON 83 được chứng nhận hợp quy theo các chỉ tiêu nêu tại QCVN này.

3. Bộ Công Thương

- Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) ban hành quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm, theo đó xăng không chì RON 83 sau khi pha màu có dạng chất lỏng nâu sẫm.

- Quyết định số 1375/2004/QĐ-BTM ngày 27/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07/9/2004.

Bộ Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải để xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Lưu VP, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 670/BKHCN-TĐC ngừng lưu thông xăng không chì RON 83 trên thị trường do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246