Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6621/VPCP-ĐMDN ngày 03/12/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc giải thể hai nông trường Cà phê thuộc TCT Cà phê Việt Nam

Số hiệu: 6621/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Minh Thông
Ngày ban hành: 03/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 6621/VPCP-ĐMDN
V/v giải thể hai nông trường cà phê thuộc TCT Cà phê Việt Nam

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004

 

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Cà phê Việt Nam (công văn số 259 TCT-TCCB/TT ngày 10 tháng 6 năm 2004, công văn số 237/TCT-TCCB/CV ngày 28 tháng 5 năm 2004), về việc uỷ quyền cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định sáp nhập, giải thể đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định giải thể Nông trường Cà phê Phú Sơn, Nông trường Cà phê Vân Hoà thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam theo quy định hiện hành.

2. Tổng công ty Cà phê Việt Nam hoàn chỉnh đề án tổ chức Tổng công ty theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2004.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty Cà phê Việt Nam biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Minh Thông

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6621/VPCP-ĐMDN ngày 03/12/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc giải thể hai nông trường Cà phê thuộc TCT Cà phê Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.946
DMCA.com Protection Status