Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6620/CT-TTHT về trích khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6620/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 10/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6620/CT-TTHT
V/v: trích khấu hao tài sản cố định

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2011

 

Kinh gửi:

Công ty CP Kho vận giao nhận ngoại thương TP.HCM
Địa chỉ : Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1
Mã số thuế: 0301874259

 

Trả lời văn thư số 172/TMS-2011 ngày 22/6/2011 của Công ty tiếp theo công văn số 5890/CT-TTHT ngày 19/7/2011, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 2.2a và điểm 2.27 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (có hiệu lực từ ngày 1/1/2009) qui định: “Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ...”

“Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế”

không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN;

- Căn cứ Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010);

- Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế (có hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2011);

Căn cứ qui định trên, các tài sản Công ty đã góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Vận tải giao nhận ngoại thương, không sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của Công ty nên không được tính chi phí khấu hao của các tài sản này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty.

Trường hợp Công ty MTV Vận tải giao nhận ngoại thương đã hạch toán vào chi phí số khấu hao không được tính vào chi phí được trừ thì thực hiện khai bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC .

Cục thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTra1;
- Lưu: VT, TTHT.
1156_103706//11-Kdung.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6620/CT-TTHT về trích khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.357

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168