Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6613/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6613/VPCP-KTN
V/v lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh than của Tổng công ty Đông Bắc

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 4572/QP-KT ngày 05 tháng 9 năm 2008 về việc cho phép Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trên cơ sở lợi nhuận thực tế từ hoạt động sản xuất kinh doanh than để bố trí lại tỷ lệ lợi nhuận hợp lý cho Tổng công ty Đông Bắc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam nghiên cứu, điều chỉnh lợi nhuận hợp lý, tạo điều kiện để Tổng công ty Đông Bắc phát triển doanh nghiệp và hoàn thành nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Công Thương;
- Tổng công ty Đông Bắc;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, NC, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6613/VPCP-KTN ngày 06/10/2008 về việc lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh than của Tổng công ty Đông Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.947
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39