Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6484/VPCP-KTTH về việc mức phí bảo lãnh Chính phủ áp dụng cho các dự án chưa được xác định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6484/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 09/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6484/VPCP-KTTH
V/v mức phí bảo lãnh Chính phủ áp dụng cho các dự án chưa được xác định

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 14310/BTC-TCĐN ngày 23 tháng 10 năm 2007) về việc phí bảo lãnh áp dụng cho các dự án chưa được xác định mức phí, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Tài chính áp dụng mức phí bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp là 0,5%/năm tính trên dư nợ vay cho các dự án được cấp bảo lãnh Chính phủ từ khi ban hành Quyết định số 233/1999/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 1999 đến trước thời điểm ban hành Quyết định số 272/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được xác định mức phí cụ thể.

2. Bộ Tài chính tính toán và thông báo thu hồi phí bảo lãnh phải nộp của các doanh nghiệp đối với các trường hợp nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN,  các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ CN, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6484/VPCP-KTTH về việc mức phí bảo lãnh Chính phủ áp dụng cho các dự án chưa được xác định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.190

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144