Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 645/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 11/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 645/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nội địa đưa vào DNCX

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics VN.
(Địa chỉ: Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội)

 

Trả lời văn bản số VN20130143/YFOVC ngày 26/6/2013 của Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics Việt Nam về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nội địa đưa vào doanh nghiệp chế xuất, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP; điểm a khoản 4, Điều 38 Thông tư 196/2012/TT-BTCđiểm b khoản 1, Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất phải làm thủ tục hải quan theo quy định đối với từng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu; riêng việc mua văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa để phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp, doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan đối với loại hàng hóa này;

Lõi lọc nước để phục vụ hoạt động của văn phòng doanh nghiệp thuộc loại hàng tiêu dùng, do vậy doanh nghiệp căn cứ quy định trên để thực hiện.

2. Về hóa đơn bán hàng, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để thực hiện.

3. Hàng hóa từ nội địa phục vụ hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất phải làm thủ tục hải quan theo quy định.

4. Việc sử đụng hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo các quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP, Nghị định số 121/2011/NĐ-CP.

Trường hợp Công ty còn vướng mắc về hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng, đề nghị liên hệ với cơ quan Thuế nội địa để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để quý Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 645/GSQL-GQ2 ngày 11/07/2013 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nội địa đưa vào doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.088

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27